↑ Return to Intézmények

Közszolgálatok

Családsegítő szolgálat:

     Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központ

     Kisbér Angolkert 1. Tel: 06-34/353-133

      Akán ügyfélfogadás: Polgármesteri hivatal

      Jelenleg helyettesítés működik:

      Horváth Renáta Minden szerda: 12:30h-14:30h

 

 Falugondnoki szolgálat:

     Klenotáné Nádudvari Hajnalka Tel: 06 30/3054918