Pályázatok

TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00009                                                                                                                                                                                 

 

 

Kedvezményezett neve: Aka Község Önkormányzata
Projekt címe: Aka település csapadékvíz-elvezetésének                                 fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00009
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.28.
A támogatás összege: 20 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Aka település gravitációs csapadékvíz elvezető árokrendszere a vízgyűjtőterületről összegyűjtött mennyiség befogadók irányába történő továbbításáért felel, és bár feladatát többségben el tudja látni, azonban a település központi és északi részén a nagyobb csapadékesemények eredményezte vízhozam-elvezetési problémát okoz.

Az érintett terület csapadékvíz elvezető hálózata gravitációs rendszerű nyíltárok. Az érintett területre hulló csapadékvizet földmedrű árkok gyűjtőhálózata juttatja befogadójába a területen lévő befogadóba.

A beruházás célja, hogy az érintett árokszakaszon, komoly magasságkülönbség miatt, a meglévő árokrendszer rekonstrukciójával az időszakosan jelentkező, területre hulló csapadékvizek, kártétel nélkül levezethetőek legyenek, valamint alkalmas befogadóba kerüljenek bevezetésre.

A beavatkozás során megvalósul a Kossuth Lajos utcában a meglévő átereszek és kapubejárók megtartásával az árok rekonstrukciója.

A projekt célja a településen
• természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
• települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
• közterületek állapotának javulása (tisztán tartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
• esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
• a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul.
• a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke).

A munkálatok a terv szerint folynak.

2020.04.20.

A pályázat megtekintése itt:

2020.05.22.

A munkálatok befejeződtek.

 2020.05.11.

2020.04.28.

2020.04.,22.

2020.04.20. Megkezdődnek a munkálatok