Pályázatok

2024.05.05.  A LEADER pályázat keretében elnyert eszközök átadása a mai napon megtörtént.

Aka Község Önkormányzata sikeresen pályázott eszközök  vásárlására a LEADER program keretében. Az elnyert összeg 2.630.000 ft volt , amelyből  önkormányzatunk egy db fűnyíró traktort, egy  db fűnyírót, egy db fűkaszát vásárolt. Az eszközök átadása  a mai napon megtörtént.

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírás 2024

4 401 446 Ft

Sikeresen pályáztunk a Magyar Falu program keretében az  orvosi rendelő külső felújítási munkálataira.

2022.02.17.

Sikeresen pályáztunk a  Magyar Falu Program keretében falugondnoki kisbusz beszerzésére, mely meg is érkezett településünkre.

Pályázati felhívás: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

–        a projekt megvalósításának éve: 2021

–        elnyert támogatás összege: 4 997 250 Ft

TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00009                                                                                                                                                                                 

 

 

Kedvezményezett neve: Aka Község Önkormányzata
Projekt címe: Aka település csapadékvíz-elvezetésének                                 fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00009
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.30.
A támogatás összege: 20 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Aka

TOP_2.1.3-16_szórólap_Aka

A projekt tartalmának bemutatása:

Aka település gravitációs csapadékvíz elvezető árokrendszere a vízgyűjtőterületről összegyűjtött mennyiség befogadók irányába történő továbbításáért felel, és bár feladatát többségben el tudja látni, azonban a település központi és északi részén a nagyobb csapadékesemények eredményezte vízhozam-elvezetési problémát okoz.

Az érintett terület csapadékvíz elvezető hálózata gravitációs rendszerű nyíltárok. Az érintett területre hulló csapadékvizet földmedrű árkok gyűjtőhálózata juttatja befogadójába a területen lévő befogadóba.

A beruházás célja, hogy az érintett árokszakaszon, komoly magasságkülönbség miatt, a meglévő árokrendszer rekonstrukciójával az időszakosan jelentkező, területre hulló csapadékvizek, kártétel nélkül levezethetőek legyenek, valamint alkalmas befogadóba kerüljenek bevezetésre.

A beavatkozás során megvalósul a Kossuth Lajos utcában a meglévő átereszek és kapubejárók megtartásával az árok rekonstrukciója.

A projekt célja a településen
• természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,
• települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,
• közterületek állapotának javulása (tisztán tartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,
• esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében
• a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul.
• a jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke).

A munkálatok a terv szerint folynak.

2020.04.20.

A pályázat megtekintése itt:

2020.05.22.

A munkálatok befejeződtek.

 2020.05.11.

2020.04.28.

2020.04.,22.

2020.04.20. Megkezdődnek a munkálatok

 

2020. november 11.

Egyedi szennyvízkezelés Aka Községben

Aka Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Egyedi szennyvízkezelés című és VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Felhívásra és a Széchenyi 2020 program keretében 140 784 824 Ft európai uniós támogatásban részesült. A település környezeti minőségének javítását, és az infrastruktúra fejlesztése céljából, kommunális szennyvizeinek gyűjtését, tisztítását és elhelyezését az adott ingatlanon egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezések telepítését tűzte ki célul.

A fejlesztés eredményeként a település környezetének fejlesztése megtörtént korszerű szennyvízkezelési módszerek alkalmazásával, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentek vagy egyes esetekben teljesen meg is szűntek. A projekt további eredménye, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósultak meg. A településen 114 db egyedi szennyvízkezelő kisberendezést telepítettünk, valamint 2 db figyelőkút is létesült a felszín alatti vizek monitorozására. A fejlesztés keretében kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése valósul meg a környezetvédelmi szabályoknak is maradéktalanul megfelelő technológiák alkalmazásával.

A szennyvízkezelési szolgáltatással ellátott lakosság aránya a projekt megvalósulásával a teljes lakosság 100 %-a.

A projekt eredményeként a felszín alatti vizek környezeti állapota javult, a talaj szennyezettsége mérséklődött, a lakosság komfortérzete nőtt, az életminőségük nagymértékben javult.

A fejlesztésről további információ kérhető a Polgármesteri hivatalban személyesen vagy telefonon:

 

Cím: 2862 Aka, Kossuth Lajos u.39.

Telefon/fax: 34/377-800

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8h-12h és péntek 8h-11h

 

  1. november 18

Egyedi szennyvízkezelés Aka Községben

A 2016. decemberében az Egyedi szennyvízkezelés című és VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Felhívásra benyújtott pályázata segítségével az önkormányzat 140 784 824 Ft európai uniós támogatásban részesült a Széchenyi 2020 program keretében.

Aka Község területén a legtöbb helyen megoldott a közüzemi ivóvízellátás, ugyanakkor a keletkező szennyvizek gyűjtése és ártalommentes elhelyezése a mai napig megoldatlan. Ebből adódóan a környezetterhelés, potenciális és tényleges szennyezés mind a talaj, mind a vízkészletek tekintetében fennáll. Aka lakott háztartásai és önkormányzati vagy egyéb jogi személy ingatlanai, és több lakatlan ingatlan közüzemi vízzel ellátott, azonban csatornázatlan. Így a kommunális szennyvíz gyűjtését jelenleg egyedileg, telkenként végzik, a keletkező szennyvizet szippantás után elszállítják. A probléma megoldását a sok tekintetben érzékeny környezeti adottságok és az EU csatlakozás szabta elvárások egyaránt sürgetik.

A fejlesztés eredményeként a település környezetének fejlesztése történik meg korszerű szennyvízkezelési módszerek alkalmazásával, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkennek vagy akár teljesen meg is szűnnek. A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg. Ezért a településen 114 db egyedi szennyvízkezelő kisberendezést telepítünk, valamint 2 db figyelőkút létesül a felszín alatti vizek monitorozására. A fejlesztés keretében kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése valósul meg.

A projekt eredményeként javulnak a felszíni és felszín alatti vizek állapotmutatói, a környezet általános állapota, a lakónépesség komfortérzete. Az éves szinten elszikkadó kezeletlen szennyvíz mennyisége csökken.