Hirek, aktualitások

2024.04.08. Fogorvosi rendelés Súron

F O G Á SZ A T I R E N D E L É S_

Hétvégén és ünnepnapokon: 07:00-13:00 óráig

Hirdetmény Óvodai beiratkozásról

 Értesítés

Megérkeztek  önkormányzatunkhoz a 2024-es évre járó biológiailag lebomló zöld hulladékgyűjtő zsákok. Kérjük a lakosságot , hogy önkormányzatunknál vegyék át  a zsákokat.

Értesítés

2862_Aka_Hulladéknaptár2024

Hulladékszállítás 2024

Tájékoztató FALUGAZDÁSZ feladat ellátásáról!

2023. július 01-től Akán a falugazdász feladatokat Richter Zoltán látja el.

Elérhetőség:
Tel.: 06/30/2899837
email: richter.zoltan2@nak.hu

2023.05.10.


Művelődési ház felújítása Akán

Aka Község Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című felhívására benyújtott pályázata közel 41 M Ft európai uniós forrásból származó, vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelynek köszönhetően hamarosan megvalósul a művelődési ház felújítása.
A közel 41 millió forint európai uniós támogatás segítségével a 2862 Aka, Kossuth Lajos utca 65. szám alatt található művelődési ház felújítását valósítja meg az önkormányzat.
A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00038 azonosítószámú projekt eredményeként a település
központjában elhelyezkedő közösségi-kulturális és közművelődési funkciót ellátó művelődési ház
épületének felújítása nagyrészt a meglévő elrendezés mellett, nagy átalakítás és bővítés nélkül valósul meg.
A projekt közvetett célja, hogy hozzájáruljon a lakosság és kiemelten a fiatalok helyben tartásához, a lakosság összetartásához és a települési elégedettség növeléséhez. A pályázó célja, hogy a tervezett beavatkozások hatására az Akán élők életminősége javuljon. A lakosság megtartása a település jövője szempontjából meghatározó. A településen élő és a beköltöző családok igénye, hogy biztonságos falusi környezetben élhessenek, ahol nem éri őket hátrány más település lakosságához képest. A tervezett korszerűsítés során az épület szerkezeti alaprajzi kontúrja változatlan marad. A művelődési házban akadálymentes vizesblokk létesül. Az épület homlokzata, térfogata nem változik. Megvalósul az épület fűtési rendszerének teljes megújítása, a homlokzati falak, a lábazat és a padlásfödém hőszigetelése, egy új padlószerkezet elkészítése hő- és talajnedvesség elleni szigeteléssel, a homlokzati nyílászáró cseréje, egy új szerelt fal elkészítése, a szükséges fal és padlóburkolás, a belső nyílászárók beépítése, a festés és a mázolás. Megtörténik a művelődési ház akadálymentes megközelítésének biztosítása és egy telken belüli akadálymentes parkoló építése is.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.02.28.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

2023.05.10.

A kedvezményezett neve: Aka Község Önkormányzata
Projekt címe: Művelődési ház felújítása Akán
A szerződött támogatás összege: 40 673 375 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00038
Projekt helyszíne: 2862 Aka, Kossuth Lajos utca 65. hrsz.: 130.
A fejlesztés tárgya: Aka Község Önkormányzata közel 41 MFt, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a művelődési ház felújítására.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.02.28.
A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projektben önkormányzati tulajdonban lévő építmény felújítása történik meg közösségi céllal.
A projekt célja az akai Községi Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztése, felújítása mely illeszkedik a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz.
A projekt megvalósításának eredményeképpen a lakosság elégedettsége nő, mivel egy kulturáltabb,
élhetőbb közművelődési környezet jön létre, azaz a hagyományőrző, kulturális és egyéb programok
korszerű környezetben valósulhatnak meg. A fejlesztés a minőségi, modern és gazdaságos környezet kialakításával csökkenti a különbséget a kistelepülésen és a környező városban elérhető szabadidős és kulturális programok színvonala között. A projekt közvetett célja, hogy hozzájáruljon a lakosság és kiemelten a fiatalok helyben tartásához, a lakosság összetartásához és a települési elégedettség növeléséhez. A pályázó célja, hogy a tervezett beavatkozások hatására az Akán élők életminősége javuljon. A lakosság megtartása a település jövője szempontjából meghatározó. A településen élő és a beköltöző családok igénye, hogy biztonságos falusi környezetben élhessenek, ahol nem éri őket hátrány más település lakosságához képest.
A tervezett korszerűsítés során az épület szerkezeti alaprajzi kontúrja változatlan marad.
A művelődési házban akadálymentes vizesblokk létesül. Az épület homlokzata, térfogata nem változik.
Megvalósul az épület fűtési rendszerének teljes megújítása, a homlokzati falak, a lábazat és a
padlásfödém hőszigetelése, egy új padlószerkezet elkészítése hő- és talajnedvesség elleni
szigeteléssel, a homlokzati nyílászáró cseréje, egy új szerelt fal elkészítése, a szükséges fal és
padlóburkolás, a belső nyílászárók beépítése, a festés és a mázolás. Megtörténik a művelődési ház
akadálymentes megközelítésének biztosítása és egy telken belüli akadálymentes parkoló építése is.

2022.05.02.

Anyakönyvvezető tájékoztatása:

anyakönyvvezető

 

2021.12.21.

Tájékoztatás az önkormányzat településképi hatósági feladatairól-Aka

2021.11.03.

Helyi építési szabályzat módosítása véleményezési dokumentáció főépítészi eljárás

Helyi építési szabályzat módosítása

Jegyzőkönyv

Hirdetmény

Aka Község  Önkormányzata  sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretében a ravatalozó előtetőjének kiépítésére.

 

2020.11.12.

 Ellátottjogi képviselő Bukovics Szilvi

2020.04.15.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy azoknál az ingatlanoknál ahol nem valósult meg a szennyvízkezelés berendezés, ott a szennyvíz elszállítását a VIKOM-TRANS kft végzi. Elérhetőségük munkanapokon 7:00-15:00 között a 34/316-347 telefonszámon lehetséges.

2020. március 1-től lehetőség van konténeres hulladékszállításra . A tájékoztató itt olvasható :

Lakossági tájékoztató

 

 2020.02.14.

Jegyző építésügyi hatásköre jogszabályváltozás

 2019.12.13.

“A 2003. évi LXXXIX. talajterhelési díjra vonatkozó törvény itt olvasható

2003. évi LXXXIX. talajterhelési díjra vonatkozó törvény

 

 2019.11.18.

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019.11.18-án megkezdődtek a sikeresen elnyert egyedi szennyvízkezelés pályázat munkálatai. Kérjük a lakosság együtt működését és türelmét. A berendezés kézikönyve itt letölthető:

Gépkönyv kezelési-karbantartasi-utasitasok

2019.07.10.

Adatvédelmi szabályzat

Az alábbi linken olvasható :

adatvédelmi szab.

Tájekoztató Aka Község Adatkezelési szabályzatáról

 2019.04.29.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kampfmüller Sándor

2019.04.25.

Dr Udvardi Erzsébet rendelési idő változás

Bakonysárkány:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 13:00-15:00  Prevenciós rendelés:15:00-16:00
Csütörtök:  13:00-16:00
Péntek:       08:00-12:00

Aka:
Kedd: 12:00-13:00

e-mail cím : drudvardi56@gmail.com
Telefonszám: 34/377-206

2018.08.15.

Értesítés

Aka Község Önkormányzata elnyerte  pályázaton a Kossuth Lajos utca csapadékelvezető árkainak  fejlesztését. A munkálatok előreláthatólag 2019-ben fognak megkezdődni.

 Települési arculati kézikönyv

Elkészült  településünk  arculati kézikönyvének tervezete. Megtekinthető a Polgármesteri hivatalban ügyfél fogadási időben.

Megtekinthető itt is: arculati kézikönyv

2017.09.29.

E-mail cím változás!

Értesítjük minden kedves ügyfelünket, hogy önkormányzatunk e-mail címe megváltozott!

Új e-mail címünk:  polgarmesteraka@gmail.com